Čo sú cookies a ako má vyzerať správna cookie lišta?

Cookie je malý textový súbor, ktorý slúži na ukladanie informácií o užívateľovi. Z pohľadu práva ide o osobný údaj, ku ktorému môže prevádzkovateľ webu pristupovať len vtedy, ak dotknutý užívateľ udelil preukázateľný súhlas s ukladaním a spracovaním cookies.

Na súhlas so spracovaním cookies sa používa cookie lišta. Tá má spĺňať niekoľko požiadaviek, aby vyhovovala aktuálnej legislatíve. Najdôležitejším aspektom správne nastavenej cookie lišty je blokovanie všetkých analytických aj marketingových scriptov pri prvom načítaní webu.

Tému cookies neustále sledujeme a prispôsobujeme naše postupy aktuálnej legislatíve aj technologickým štandardom. Zverte svoje cookies do rúk profesionálov, radi sa o ne postaráme.


Neriskujte sankcie

Cookie lištu vám nastavia naši cookie špecialisti už do 24 hodín.

Chcem nastaviť cookies
142

Počet vypracovaných cookie auditov

54

Počet nastavených cookie líšt

79%

Priemerný opt-in rate

0

Počet udelených sankcií naším klientomNajčastejšie otázky o cookies

Nenašli ste tu odpoveď na vašu otázku? Opýtajte sa našich cookie špecialistov.

Mám otázku o cookies
1Ktorý zákon upravuje podmienky pre používanie cookies?
Ide o zákon č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách, ktorý nadobudol účinnosť dňa 1. februára 2022. Do slovenského právneho poriadku zavádza smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1972, ktorou sa ustanovuje európsky kódex elektronických komunikácií.
2Aký právny základ sa vyžaduje pri práci s cookies?
Ide o vyslovený súhlas dotknutej osoby, t.j. návštevníka webovej stránky. Nie je možné aplikovať oprávnený záujem (informovaný súhlas) ako tomu bolo v minulosti. Udelený súhlas musí byť slobodný, konkrétny, informovaný a jednoznačný.
3Ako má vyzerať správna cookie lišta?
Cookie lišta nemá užívateľovi brániť prezerať si web. Ak by tomu tak bolo, súhlas by bol vynútený, a teda právne napadnuteľný. Zároveň má mať užívateľ právo odmietnuť cookies, pričom prejav odmietnutia má byť rovnocenný so súhlasom (farebnosť, veľkosť, umiestnenie tlačidla a pod.).
4Aké informácie musím návštevníkovi webu poskytnúť ohľadom cookies?
Jednoduchým a všeobecne pochopiteľným spôsobom musíte návštevníka webu informovať o identite prevádzkovateľa webovej stránky, o účele spracovania osobných údajov a cookies, o tom, aké údaje o návštevníkovi zhromažďujete a ako ich následne spracovávate. Ďalej je potrebné návštevníka informovať o rôznych typoch cookies, ktoré zbierate, kto je prevádzkovateľom a používateľom týchto dát (či ide o tretiu stranu, napr. reklamné systémy) a na aké obdobie sa cookies zbierajú.
5Aké náležitosti má spĺňať udelenie súhlasu s ukladaním cookies?
Súhlas musí byť získaný vopred - nie je možné ukladať iné ako funkčné cookies pred vyslovením súhlasu. Ďalej musí byť súhlas jednoducho a kedykoľvek odvolateľný. Užívateľ musí mať možnosť zmeniť úroveň súhlasu a zároveň mu musí byť umožnený súhlas len s niektorými kategóriami cookies, podľa vlastného uváženia.
6Aké sú sankcie za zle nastavenú cookie lištu?
Sankcie môžu byť v niektorých prípadoch až likvidačné. Podľa zákona o elektronických komunikáciách je maximálna výška sankcie 10% z obratu firmy za predchádzajúci kalendárny rok. Samozrejme, výška sankcie sa odvíja od závažnosti porušenia nariadení.
7Čo je opt-in rate?
Opt-in môžeme chápať ako vyslovené prejavenie súhlasu. V našom prípade ide o súhlas s ukladaním a spracovaním cookies v širšom slova zmysle, resp. o súhlas s marketingovými cookies v užšom slova zmysle.
8Čo je Consent mode v2?
Google Consent Mode je mechanizmus, ktorý umožňuje tagom od Google-u reagovať na úroveň consent-u vašich používateľov. Najnovším štandardom je Consent mode v2, ktorý priniesol dodatočné stavy súhlasu týkajúce sa reklamy, a to ad_user_data a ad_personalization. Viac o technickom riešení sa dočítate v našom článku Consent Mode V2 – čo musíte vyriešiť?.
 

Naši cookie špecialisti k vašim službám

Sme tu pre vás, aby sme vám pomohli splniť legislatívne požiadavky. S cookie lištou od nás budete mať istotu, že dáta zbierate v súlade so zákonom.


Oni nám dôverujú


parallax background

Skontrolujeme
váš web


Napíšte nám e-mail a naši cookies špecialisti sa pozrú, či je cookie lišta na vašom webe v poriadku. Ak nie, navrhneme vám čo možno najlepší spôsob riešenia.

Marek Cibuľa
Project manager
Tel. č.: +421 944 159 807
E-mail: cibula@dase.sk

Máte otázku?
Napíšte nám!


    Bezplatné konzultácie