Cookie policy

Čo sú cookies a pixely

Táto webová lokalita používa súbory cookies a pixely. Súbory cookies sú malé kúsky údajov, ktoré sa ukladajú vo vašom prehliadači alebo mobilnom zariadení počas prezerania internetových stránok. Pixely sú malé obrázky alebo „kúsky kódu“, nachádzajúce sa na internetovej stránke alebo v e-maily, ktoré zbierajú informácie o vašom prehliadači alebo mobilnom zariadení a niektoré z nich môžu ukladať aj cookies. Jednotlivé cookies majú rôznu dobu „trvanlivosti“ – rôznu dobu uloženia vo vašom zariadení. Niektoré cookies sa vymažú z vášho zariadenia po tom, ako zatvoríte okno prehliadača (session cookie), iné zostávajú vo vašom zariadení uložené aj po ukončení prehliadania našej internetovej stránky (permanent cookie).

Používanie cookies na našej webovej stránke

Používame funkčné a technické cookies, ktoré zabezpečujú riadne fungovanie našej internetovej stránky, napríklad zabezpečujú funkciu prihlásenia sa do užívateľského konta na stránke, ukladanie tovaru do nákupného košíka, či odhaľujú pokusy o neoprávnené prihlásenie sa do konta. Bez týchto cookies by naša internetová stránka riadne nefungovala, ich použitie je nevyhnutné, a preto si od vás nepýtame súhlas na ich uloženie a pristupovanie k nim.

Súbory cookies nám umožňujú zapamätať si vaše úkony a preferencie v priebehu určitého časového obdobia, aby ste ich nemuseli opakovane zadávať vždy, keď sa vrátite na internetovú stránku alebo prechádzate z jednej internetovej stránky na druhú. Cookies nám zároveň pomáhajú pochopiť, čo vás zaujíma na našej internetovej stránke, či je pre vás dostatočne prehľadná a viete na nej nájsť to, čo hľadáte. Cookies teda používame tiež za účelom zlepšenia užívateľského zážitku. Súbory cookies môžu tiež zaznamenávať ďalšie informácie, ako počet návštevníkov našej internetovej stránky a tiež aké podstránky našej internetovej stránky najčastejšie navštevujete.

Na prispôsobenie obsahu a reklám, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a na analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Zdieľame tiež informácie o používaní našich stránok s našimi partnermi v oblasti sociálnych médií, reklamy a analytiky, ktorí ich môžu kombinovať s inými informáciami, ktoré ste im poskytli, alebo ktoré získali pri používaní svojich služieb. Súhlasíte s našimi súbormi cookie, ak budete pokračovať v používaní týchto webových stránok.Zoznam
cookies na tomto webe


 

Súhlas so spracúvaním osobných údajov


 

(ďalej len „súhlas“)

podľa § 13 ods. 1 písm. a) a zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

(ďalej len „zákon“)

1. Účel poskytnutia osobných údajov

Poskytnuté osobné údaje (mailová adresa, meno, priezvisko) budú využité na zasielanie noviniek o firme DASE, ako sú nové články, ebooky, či informácie o nových službách a produktoch. Osobné údaje sú ďalej zasielané a spracované v nástroji Mailchimp. Môžu byť tiež uložené v zozname (Google Spreadsheet). Lehota na výmaz osobných údajov je 5 rokov.

2. Osobné údaje poskytujete firme:

Obchodné meno:DASE s.r.o.
Sídlo: Panská 14/236,
Bratislava – mestská časť Staré Mesto 811 01
IČO: 50 622 994
DIČ: SK2120405991
IC DPH: SK2120405991

3. Poučenie dotknutej osoby a jej práva

Poskytnutie údajov do je dobrovoľné.

Dotknutá osoba má podľa zákona najmä tieto práva: právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na výmaz osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov.

Osobné údaje budú systematicky spracúvané automatizovanými prostriedkami spracúvania a dôsledne zabezpečené tak, aby zodpovedali požiadavkám zákona.

4. Súhlas dotknutej osoby

Dotknutá osoba na základe tohto súhlasu udeľuje prevádzkovateľovi súhlas na:

spracúvanie svojich osobných údajov v zoznamoch (Google Spreadsheet) a v nástroji Mailchimp vykonávaním operácií alebo súboru operácií s týmito osobnými údajmi, najmä ich získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu na to, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami, na účel uvedený v bode 1., poskytnutie, sprístupnenie a cezhraničný prenos spracúvaných osobných údajov podľa špecifikácie uvedenej v bode 1., a to všetko za podmienok podľa tohto súhlasu a zákona.

Dotknutá osoba súčasne potvrdzuje, že:

  • je staršia ako 16 rokov,
  • bola úplne a zrozumiteľne informovaná o spôsobe, rozsahu a účele spracúvania jej osobných údajov,
  • mala možnosť klásť doplňujúce otázky, ktoré jej boli úplne
  • zodpovedané a týmto dobrovoľne súhlasí so zaradením do zoznamu a zaslaním do nástroja Mailchimp.
 

Naši cookie špecialisti k vašim službám

Sme tu pre vás, aby sme vám pomohli splniť legislatívne požiadavky. S cookie lištou od nás budete mať istotu, že dáta zbierate v súlade so zákonom.


Oni nám dôverujú


parallax background

Skontrolujeme
váš web


Napíšte nám e-mail a naši cookies špecialisti sa pozrú, či je cookie lišta na vašom webe v poriadku. Ak nie, navrhneme vám čo možno najlepší spôsob riešenia.

Júlia Micháleková
CEO
Tel. č.: +421 911 929 599
E-mail: michalekova@dase.sk

Máte otázku?
Napíšte nám!


    Bezplatné konzultácie